نگاهی به کارآموزی
اطلاعیه‌ها

۹۷/۰۳/۲۰

آخرین مهلت تحویل فرمهای کارآموزی برای تابستان 97، روز چهارشنبه 23 خرداد می‌باشد. بعد از این تاریخ، به هیچ وجه فرمی پذیرفته نخواهد شد. (نوشته‌شده توسط عباس حیدرنوری)