نگاهی به کارآموزی
اطلاعیه‌ها

۹۸/۰۶/۲۴

پیرو پیگیری های بعمل آمده و جهت برنامه ریزی هر چه بهتر دانشجویان، نمرات درس کار آموزی فقط یکبار و در آخر هر ترم (بعد از برگزاری سمینار) به آموزش ارسال می گردد. این رویه برای تمامی ترم های پاییز، بهار و تابستان خواهد بود. خواهشمند است این موضوع را در برنامه ریزی های خود مدنظر داشته باشید. (نوشته‌شده توسط مهدی خرازی)

۹۸/۰۳/۱۲

مهلت گرفتن تایید از استاد کارآموزی برای ثبت‌نام واحد کارآموزی در تابستان ۹۸ تا یکشنبه ۲۶ خرداد است. لازم به ذکر است در حال حاضر برای گرایش نرم‌افزار (ورودی‌های قبل از ۹۵) آقای دکتر حیدرنوری هستند و برای بقیه گرایش‌ها و ورودیهای بعد از ۹۵ دکتر بیات‌سرمدی می‌باشند. (نوشته‌شده توسط سیاوش بیات سرمدی)