نگاهی به کارآموزی
اطلاعیه‌ها

۹۷/۰۴/۱۴

سمینار آشنایی با کارآموزی، شنبه، 16 تیر، 10 صبح، کلاس 102. (نوشته‌شده توسط عباس حیدرنوری)

۹۷/۰۳/۲۰

آخرین مهلت تحویل فرمهای کارآموزی برای تابستان 97، روز چهارشنبه 23 خرداد می‌باشد. بعد از این تاریخ، به هیچ وجه فرمی پذیرفته نخواهد شد. (نوشته‌شده توسط عباس حیدرنوری)