مراحل کارآموزی

تعیین محل کارآموزی

تعیین سرپرست و تهیه عنوان و تعریف کارآموزی

دریافت فرم از سایت

اخذ معرفی‌نامه از دانشگاه

ثبت‌نام در آموزش دانشگاه

شرکت در کلاس آشنايی با کارآموزی

انجام کارآموزی در محل و ارسال گزارشات هفتگی

ارسال گزارش پایانی کارآموزی

اخذ گواهی انجام کار از شرکت

شرکت در سمینار پایانی کارآموزی

ارائه نمره

توضیحات

1. تعیین محل کارآموزی

انتخاب محل برای انجام کارآموزی، تماس با آنها، و اطمینان از وجود ظرفیت برای پذیرش کارآموز. (فهرست محل‌های کارآموزی پیشنهادی)
 • انتخاب محل انجام کارآموزی از فهرست مذکور صورت می‌گیرد. در غیر این‌صورت چنانچه کارآموز مایل به انجام کارآموزی در شرکت (یا محل) دیگری با سطح فنی مناسب باشد، لازم است که رزومه محل موردنظر را به اطلاع مسئولین کارآموزی برساند. در این صورت دانشجو می‌تواند از منوی معرفی شرکت‌ها، اطلاعاتی شامل: نام، زمینه فعالیت، شماره تماس، نشانی الکترونیکی، و رزومه آن را وارد کرده و محل جدید را جهت بررسی معرفی کند.
  تبصره: تا زمانی که محل مذکور در فهرست محل‌های مورد قبول در سایت کارآموزی قرار نگرفته‌است فرض بر عدم تایید آن است.
 • انجام کارآموزی در محیط‌های صرفاً آموزشی/ پژوهشی (مانند آزمایشگاه‌های پژوهشی استادان) امکان پذیر نمی‌باشد.
 • محل فیزیکی کارآموزی باید خارج از محیط‌های دانشگاهی باشد.
 • انجام کارآموزی فقط در محیط‌هایی که زمینه اصلی فعالیت آنها مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات باشد امکان پذیر می‌باشد.

2. تعیین سرپرست و تهیه عنوان و تعریف کارآموزی

مراجعه به محل کارآموزی و انجام هماهنگی‌های اولیه شامل: تعیین یکی از پرسنل محل به عنوان سرپرست کارآموز و تعیین عنوان و خلاصه‌ای از اهداف و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در طول دوره کارآموزی توسط دانشجو و سرپرست.

3. دریافت فرم از سایت

دریافت فرم کارآموزی از سایت و تکمیل آن در دو نسخه شامل مشخصات فردی، انتخاب محل کارآموزی (که در مراحل قبل تعیین شده است)، عنوان کارآموزی و خلاصه فعالیت‌ها.

4. اخذ معرفی‌نامه از دانشگاه

دریافت تاییدیه‌های لازم، تحویل فرم تکمیل‌شده به اداره کارآموزی دانشگاه، دریافت فرم معرفی‌نامه دانشگاه و تحویل آن به محل کارآموزی.
 • تاییدیه‌های ذکرشده در فرم ثبت‌نام کارآموزی عبارتند از: امضای سرپرست کارآموز در محل، امضای استاد کارآموزی، و امضای مسئول کارآموزی دانشکده.
  توجه: برای انجام کارآموزی تنها ثبت نام در سامانه آموزش کافی نمی‌باشد و مراجعه به دفتر کارآموزی دانشگاه اجباری است.

5. ثبت‌نام در آموزش دانشگاه

ثبت‌نام در درس کارآموزی مخصوص هر گرایش.

6. شرکت در کلاس آشنايی با کارآموزی

این کلاس در هر دانشکده برای آشنايی دانشجویان با آيین‌نامه و مقررات کارآموزی، اخلاق حرفه‌ای، مسائل مربوط به حق انتشار، بهداشت کار، و غیره توسط استاد کارآموزی برگزار می‌گردد.

7. انجام کارآموزی در محل و ارسال گزارشات هفتگی

مراجعه به محل کارآموزی و انجام کارآموزی (حضور فیزیکی به مدت 240 ساعت در محل کارآموزی الزامی است).
 • هماهنگی با سرپرست و استاد کارآموزی در زمینه نحوه انجام کارآموزی و خروجی‌های مربوطه.
 • ارسال گزارشهای هفتگی به استاد کارآموزی که در آن ذکر شده است که در هفته گذشته، چه روزها و ساعاتی در محل کارآموزی حضور داشته‌اید و چه کاری انجام داده‌اید. همچنین، این گزارش بایستی شامل این باشد که در هفته آتی، چه روزها و ساعاتی به محل کارآموزی خواهید رفت و چه کاری را بناست که انجام دهید.

8. ارسال گزارش پایانی کارآموزی

تحویل گزارش پایانی كارآموزی (فرمت گزارش) به استاد کارآموزی.

9. اخذ گواهی انجام کار از شرکت

اخذ گواهی انجام کار تایید شده در محل کارآموزی که ممهور به مهر محل کارآموزی باشد.
توجه: موارد زیر باید در نامه‌ای که از طرف محل کارآموزی برای دانشگاه نوشته می‌شود وجود داشته باشد.
 • نامه باید حتماً با سربرگ محل کارآموزی باشد.
 • نام و شماره دانشجویی کارآموز.
 • مهر محل کارآموزی و امضای سرپرست کارآموز.
 • تاریخ شروع و پایان کارآموزی.
 • ذکر کردن تعداد ساعات کاری به مدت حداقل ۲۴۰ ساعت.

10. شرکت در سمینار پایانی کارآموزی

این سمینار در هر دانشکده به منظور ارائه آموخته‌ها و تشریک مساعی کارآموزان توسط استاد کارآموزی برگزار می‌گردد.

11. ارائه نمره

ارائه نمره به آموزش دانشگاه توسط استاد کارآموزی