مسئول کارآموزی
دکتر مهدی خرازی
اساتید کارآموزی
دکتر عباس حیدرنوری
 • وب‌سایت
 • اتاق 718 دانشکده
 • استاد کارآموزی نرم‌افزار
 • گروه 1
دکتر سیاوش بیات سرمدی
 • وب‌سایت
 • اتاق 615 دانشکده
 • استاد کارآموزی سخت‌افزار
 • گروه 1
دکتر سیاوش بیات سرمدی
 • وب‌سایت
 • اتاق 615 دانشکده
 • استاد کارآموزی فناوری اطلاعات
 • گروه 1
تماس با ما