دریافت فایل‌ها
1 فرم ثبت‌نام کارآموزی (۰۳:۳۵ - ۹۴/۰۴/۰۸)
2 قالب گزارش نهایی کارآموزی (۱۰:۱۷ - ۹۳/۱۰/۰۹)
3 آیین نامه کارآموزی (۰۹:۳۸ - ۹۳/۱۱/۲۸)