دریافت فایل‌ها
1 فرم ثبت‌نام کارآموزی (۰۳:۳۵ - ۹۴/۰۴/۰۸)
2 فرم ارزیابی کارآموزی (۱۰:۱۹ - ۹۳/۱۰/۰۹)
3 قالب گزارش نهایی کارآموزی (۱۰:۱۷ - ۹۳/۱۰/۰۹)
4 آیین نامه کارآموزی (۰۹:۳۸ - ۹۳/۱۱/۲۸)