تاریخچه مختصر دوره کارآموزی


دوره‌‌ی کارآموزی طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از دروس اجباری برای تکمیل دوره‌ی کارشناسی در دانشکده‌های مهندسی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده‌است. با توجه به اهمیت موضوع جهت آشنایی دانشجویان با كاربردهای عملی مباحث دانشگاهی، محیط‌های صنعتی کشور و مسائل اجرايی و با در نظر گرفتن روند پیچیده‌ی کار و وجود زمان‌بندی‌های مربوطه، همواره سوالات متعددی توسط دانشجویان جهت اجرای صحیح این دوره مطرح می‌شود. لذا در سال ۱۳۸۳ مسئول کارآموزی دانشکده مهندسی کامپیوتر، سرکار خانم دکتر شهره کسائی تصمیم بر ایجاد سایت کارآموزی جهت ارائه‌ی اطلاعات مربوطه به دانشجویان گرفتند. بدین‌ترتیب سایت کارآموزی در آبان ماه ۱۳۸۴ با کمک‌های بی‌شائبه‌ی یکی از دانشجویان دکترای دانشکده، جناب آقای سید حسین خواسته طراحی و اطلاعات مربوطه بارگذاری شد. از آن پس مسئولیت نگهداری، بروزرسانی، ثبت‌نام دانشجویان هر دوره و کنترل کیفیت گزارشات به عهده‌ی جناب آقای دکتر سید حسین خواسته قرار گرفت. از مرداد ماه ۱۳۹۲ مسئولیت این موارد به عهده‌ی دانشجویان دکترای دانشکده، جناب آقای مهران فتوحی و جناب آقای صادق رمضانپور قرار گرفت.

با توجه به اهمیت دوره کارآموزی در روند تحصیلی دانشجویان و با در نظر گرفتن مشکلات موجود، لزوم بازنگری قوانین مربوطه و ایجاد تحول در ساختار اجرایی آن به چشم می‌خورد. لذا در تیرماه ۱۳۹۲ آیین‌نامه‌ی جدید کارآموزی دانشگاه توسط سرکار خانم دکتر شهره کسائی تدوین و در اختیار مسئولین محترم دانشگاه قرار گرفت. از آن پس با همکاری‌های دلسوزانه معاون محترم دانشجویی دانشگاه جناب آقای دکتر محمود بهمن‌آبادی، آیین‌نامه‌ی جدید طی جلسات متعددی در شورای معاونین محترم دانشجویی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و با تشکیل زیرگروه مربوطه و اعمال نظرات پیشنهادی، آیین‌نامه‌ی جدید در اسفند ماه ۱۳۹۲ نهایی گردید و متعاقباً مورد حمایت ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه قرار گرفت.

با توجه به آیین‌نامه‌ی جدید و لزوم ایجاد بستر مناسب برای اجرای آن، سایت جدید کارآموزی (http://internship.ce.sharif.edu) به کمک جناب آقای دکتر عباس حیدرنوری و دو تن از دانشجویان ایشان، جناب آقای سید حامد مقیمی و جناب آقای بهروز ربیعی طراحی شد. در این سایت آیین‌نامه‌ی جدید، روند کاری جدید و به تبع آن فرم‌های جدید (و در مواردی اصلاح‌شده) طراحی و بارگذاری شدند. سایت جدید از خرداد ماه ۱۳۹۳ مورد بهره‌برداری قرار گرفت.‌